Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13-6-2015

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm đang giao dịch ngày 13/6/2015.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2B - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1:  Mr.Trung 0909 088 886 - Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Mai 0977 092 920

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Tiến độ Chênh Tổng tiền
4 2 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 180 1.358,37
5 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 180 1.397,65
6 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 155 1.372,65
7 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 170 1.387,65
8 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 155 1.372,65
9 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 180 1.397,65
10 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 150 1.367,65
11 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 155 1.372,65
12 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 190 1.407,65
12A 2 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 160 1.338,37
16 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 185 1.402,65
17 2 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 180 1.358,37
19 2 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 210 1.388,37
22 2 76,27 Đông Bắc 14,935 20% 200 1.339,09
27 2 76,27 Đông Bắc 14,935 20% 230 1.369,09
28 2 76,27 Đông Bắc 14,935 20% 175 1.314,09
31 2 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 160 1.259,81
33 2 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 165 1.264,81
34 2 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 165 1.264,81
37 2 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 150 1.210,53
38 2 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 130 1.190,53
40 2 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 145 1.205,53
               
4 12 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 260 1.438,37
7 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 260 1.477,65
8 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 300 1.517,65
9 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 300 1.517,65
10 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 310 1.527,65
11 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 310 1.527,65
12A 12 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 290 1.468,37
14 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 300 1.517,65
17 12 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 295 1.473,37
19 12 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 290 1.468,37
25 12 76,27 Đông Bắc 14,935 20% 290 1.429,09
27 12 76,27 Đông Bắc 14,935 20% 295 1.434,09
30 12 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 380 1.479,81
31 12 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 265 1.364,81
33 12 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 235 1.334,81
34 12 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 275 1.374,81
35 12 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 275 1.374,81
36 12 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 300 1.360,53
38 12 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 250 1.310,53
               
3 22 76,27 Tây Nam 15,45 20% 350 1.528,37
4 22 76,27 Tây Nam 15,45 20% 340 1.518,37
9 22 76,27 Tây Nam 15,965 20% TT #VALUE!
10 22 76,27 Tây Nam 15,965 20% 400 1.617,65
12 22 76,27 Tây Nam 15,965 20% TT #VALUE!
12A 22 76,27 Tây Nam 15,45 20% 410 1.588,37
26 22 76,27 Tây Nam 14,935 20% 450 1.589,09
32 22 76,27 Tây Nam 14,42 20% TT #VALUE!
36 22 76,27 Tây Nam 13,905 20% 355 1.415,53
37 22 76,27 Tây Nam 13,905 20% 325 1.385,53
38 22 76,27 Tây Nam 13,905 20% TT #VALUE!
39 22 76,27 Tây Nam 13,905 20% 330 1.390,53
               
3 32 76,27 Tây Nam 15,45 20% 220 1.398,37
5 32 76,27 Tây Nam 15,965 20% 270 1.487,65
7 32 76,27 Tây Nam 15,965 20% 260 1.477,65
8 32 76,27 Tây Nam 15,965 20% 280 1.497,65
11 32 76,27 Tây Nam 15,965 20% 265 1.482,65
14 32 76,27 Tây Nam 15,965 20% 275 1.492,65
18 32 76,27 Tây Nam 15,45 20% 280 1.458,37
23 32 76,27 Tây Nam 14,935 20% 270 1.409,09
24 32 76,27 Tây Nam 14,935 20% 280 1.419,09
26 32 76,27 Tây Nam 14,935 20% 300 1.439,09
29 32 76,27 Tây Nam 14,42 20% 300 1.399,81
38 32 76,27 Tây Nam 13,905 20% 230 1.290,53
               
3 4 67,04 Đông Bắc 15 20% 145 1.150,60
4 4 67,04 Đông Bắc 15 20% 150 1.155,60
9 4 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 160 1.199,12
12A 4 67,04 Đông Bắc 15 20% 160 1.165,60
14 4 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 160 1.199,12
15 4 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 160 1.199,12
16 4 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 190 1.229,12
19 4 67,04 Đông Bắc 15 20% 180 1.185,60
21 4 67,04 Đông Bắc 14,5 20% 175 1.147,08
22 4 67,04 Đông Bắc 14,5 20% 180 1.152,08
23 4 67,04 Đông Bắc 14,5 20% 175 1.147,08
28 4 67,04 Đông Bắc 14,5 20% 150 1.122,08
29 4 67,04 Đông Bắc 14 20% 176 1.114,56
30 4 67,04 Đông Bắc 14 20% 150 1.088,56
31 4 67,04 Đông Bắc 14 20% 170 1.108,56
32 4 67,04 Đông Bắc 14 20% 160 1.098,56
33 4 67,04 Đông Bắc 14 20% 160 1.098,56
36 4 67,04 Đông Bắc 13,5 20% 150 1.055,04
37 4 67,04 Đông Bắc 13,5 20% 150 1.055,04
38 4 67,04 Đông Bắc 13,5 20% 140 1.045,04
40 4 67,04 Đông Bắc 13,5 20% 110 1.015,04
               
4 10 67,04 Đông Bắc 15 20% 170 1.175,60
5 10 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 180 1.219,12
6 10 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 205 1.244,12
9 10 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 200 1.239,12
10 10 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 200 1.239,12
11 10 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 200 1.239,12
12 10 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 200 1.239,12
14 10 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 190 1.229,12
15 10 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 190 1.229,12
16 10 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 195 1.234,12
21 10 67,04 Đông Bắc 14,5 20% 210 1.182,08
26 10 67,04 Đông Bắc 14,5 20% 195 1.167,08
30 10 67,04 Đông Bắc 14 20% 185 1.123,56
34 10 67,04 Đông Bắc 14 20% 175 1.113,56
               
3 24 67,04 Tây Nam 15 20% 235 1.240,60
4 24 67,04 Tây Nam 15 20% 250 1.255,60
10 24 67,04 Tây Nam 15,5 20% 235 1.274,12
12A 24 67,04 Tây Nam 15 20% 235 1.240,60
16 24 67,04 Tây Nam 15,5 20% 240 1.279,12
23 24 67,04 Tây Nam 14,5 20% 260 1.232,08
36 24 67,04 Tây Nam 13,5 20% 240 1.145,04
               
4 30 67,04 Tây Nam 15 20% 210 1.215,60
12A 30 67,04 Tây Nam 15 20% 240 1.245,60
14 30 67,04 Tây Nam 15,5 20% 255 1.294,12
15 30 67,04 Tây Nam 15,5 20% 250 1.289,12
19 30 67,04 Tây Nam 15 20% 240 1.245,60
25 30 67,04 Tây Nam 14,5 20% 260 1.232,08
28 30 67,04 Tây Nam 14,5 20% 235 1.207,08
29 30 67,04 Tây Nam 14 20% 240 1.178,56
30 30 67,04 Tây Nam 14 20% 255 1.193,56
31 30 67,04 Tây Nam 14 20% 230 1.168,56
36 30 67,04 Tây Nam 13,5 20% 250 1.155,04
37 30 67,04 Tây Nam 13,5 20% 200 1.105,04
38 30 67,04 Tây Nam 13,5 20% 200 1.105,04
39 30 67,04 Tây Nam 13,5 20% 190 1.095,04
               
3 6 65,52 Đông Bắc 15 20% 130 1.112,80
4 6 65,52 Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
6 6 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 150 1.165,56
9 6 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
12 6 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 165 1.180,56
14 6 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
16 6 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 190 1.205,56
19 6 65,52 Đông Bắc 15 20% 165 1.147,80
21 6 65,52 Đông Bắc 14,5 20% 175 1.125,04
22 6 65,52 Đông Bắc 14,5 20% 180 1.130,04
23 6 65,52 Đông Bắc 14,5 20% 160 1.110,04
28 6 65,52 Đông Bắc 14,5 20% 165 1.115,04
29 6 65,52 Đông Bắc 14 20% 170 1.087,28
32 6 65,52 Đông Bắc 14 20% 155 1.072,28
37 6 65,52 Đông Bắc 13,5 20% 140 1.024,52
38 6 65,52 Đông Bắc 13,5 20% 130 1.014,52
40 6 65,52 Đông Bắc 13,5 20% 110 994,52
               
3 8 65,52 Đông Bắc 15 20% 130 1.112,80
4 8 65,52 Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
5 8 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 150 1.165,56
7 8 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 140 1.155,56
9 8 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
11 8 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 165 1.180,56
12 8 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
12A 8 65,52 Đông Bắc 15 20% 185 1.167,80
14 8 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 175 1.190,56
15 8 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 165 1.180,56
16 8 65,52 Đông Bắc 15,5 20% 195 1.210,56
19 8 65,52 Đông Bắc 15 20% 165 1.147,80
22 8 65,52 Đông Bắc 14,5 20% 180 1.130,04
24 8 65,52 Đông Bắc 14,5 20% 170 1.120,04
25 8 65,52 Đông Bắc 14,5 20% 165 1.115,04
29 8 65,52 Đông Bắc 14 20% 165 1.082,28
32 8 65,52 Đông Bắc 14 20% 155 1.072,28
40 8 65,52 Đông Bắc 13,5 20% 135 1.019,52
               
4 26 65,52 Tây Nam 15 20% 210 1.192,80
5 26 65,52 Tây Nam 15,5 20% 255 1.270,56
6 26 65,52 Tây Nam 15,5 20% 255 1.270,56
7 26 65,52 Tây Nam 15,5 20% 230 1.245,56
10 26 65,52 Tây Nam 15,5 20% 240 1.255,56
11 26 65,52 Tây Nam 15,5 20% 260 1.275,56
12 26 65,52 Tây Nam 15,5 20% 245 1.260,56
12A 26 65,52 Tây Nam 15 20% 230 1.212,80
17 26 65,52 Tây Nam 15 20% 235 1.217,80
19 26 65,52 Tây Nam 15 20% 250 1.232,80
25 26 65,52 Tây Nam 14,5 20% 255 950,04
26 26 65,52 Tây Nam 14,5 20% 235 950,04
28 26 65,52 Tây Nam 14,5 20% 230 1.180,04
31 26 65,52 Tây Nam 14 20% 230 1.147,28
               
4 28 65,52 Tây Nam 15 20% 180 1.162,80
6 28 65,52 Tây Nam 15,5 20% 255 1.270,56
11 28 65,52 Tây Nam 15,5 20% 250 1.265,56
14 28 65,52 Tây Nam 15,5 20% 250 1.265,56
15 28 65,52 Tây Nam 15,5 20% 255 1.270,56
17 28 65,52 Tây Nam 15 20% 245 1.227,80
19 28 65,52 Tây Nam 15 20% 245 1.227,80
25 28 65,52 Tây Nam 14,5 20% 255 1.205,04
31 28 65,52 Tây Nam 14 20% 235 1.152,28
36 28 65,52 Tây Nam 13,5 20% 225 1.109,52
39 28 65,52 Tây Nam 13,5 20% 180 1.064,52
               
2 4 57,83 Đông Bắc 15 20% 150 1.017,45
2 14 55,59 Tây Nam 15 20% 270 1.103,85
3 14 55,59 Tây Nam 15 20% 240 1.073,85
7 14 55,59 Tây Nam 15,5 20% 260 1.121,65
27 14 55,59 Tây Nam 14,5 20% 255 1.061,06
31 14 55,59 Tây Nam 14 20% 275 1.053,26
33 14 55,59 Tây Nam 14 20% 260 1.038,26
34 14 55,59 Tây Nam 14 20% 260 1.038,26
36 14 55,59 Tây Nam 13,5 20% 260 1.010,47
38 14 55,59 Tây Nam 13,5 20% 245 995,47
39 14 55,59 Tây Nam 13,5 20% 235 985,47
               
3 20 55,59 Đông Bắc 15 20% 250 1.083,85
14 20 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 265 1.126,65
38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 20% 250 1.000,47
39 20 55,59 Đông Bắc 13,5 20% 245 995,47
3 20 55,59 Đông Bắc 15 20% 250 1.083,85
14 20 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 265 1.126,65
38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 20% 250 1.000,47
39 20 55,59 Đông Bắc 13,5 20% 245 995,47
               
5 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 165 1.026,65
6 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 220 1.081,65
7 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 220 1.081,65
9 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 235 1.096,65
10 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 215 1.076,65
11 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 195 1.056,65
12 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 240 1.101,65
14 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 220 1.081,65
15 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 200 1.061,65
16 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 210 1.071,65
19 34 55,59 Đông Bắc 15 20% 200 1.033,85
21 34 55,59 Đông Bắc 14,5 20% 220 1.026,06
22 34 55,59 Đông Bắc 14,5 20% 225 1.031,06
23 34 55,59 Đông Bắc 14,5 20% 210 1.016,06
24 34 55,59 Đông Bắc 14,5 20% 210 1.016,06
27 34 55,59 Đông Bắc 14,5 20% 200 1.006,06
32 34 55,59 Đông Bắc 14 20% 225 1.003,26
38 34 55,59 Đông Bắc 13,5 20% 190 940,47
               
4 40 55,59 Tây Nam 15 20% 190 1.023,85
5 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 180 1.041,65
6 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 200 1.061,65
9 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 235 1.096,65
10 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 215 1.076,65
12 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 235 1.096,65
15 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 210 1.071,65
16 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 210 1.071,65
17 40 55,59 Tây Nam 15 20% 215 1.048,85
19 40 55,59 Tây Nam 15 20% 200 1.033,85
21 40 55,59 Tây Nam 14,5 20% 220 1.026,06
23 40 55,59 Tây Nam 14,5 20% 230 1.036,06
27 40 55,59 Tây Nam 14,5 20% 200 1.006,06
34 40 55,59 Tây Nam 14 20% 210 988,26
35 40 55,59 Tây Nam 14 20% 220 998,26
38 40 55,59 Tây Nam 13,5 20% 190 940,47
39 40 55,59 Tây Nam 13,5 20% 170 920,47
7 36 47,62 Đông Bắc 15,5 20% 95 833,11
8 36 47,62 Đông Bắc 15,5 20% 125 863,11
9 36 47,62 Đông Bắc 15,5 20% 95 833,11
11 36 47,62 Đông Bắc 15,5 20% 95 833,11
12 36 47,62 Đông Bắc 15,5 20% 105 843,11
14 36 47,62 Đông Bắc 15,5 20% 105 843,11
16 36 47,62 Đông Bắc 15 20% 85 799,30
17 36 47,62 Đông Bắc 15 20% 85 799,30
19 36 47,62 Đông Bắc 15 20% 110 824,30
20 36 47,62 Đông Bắc 15 20% 95 809,30
21 36 47,62 Đông Bắc 14,5 20% 125 815,49
22 36 47,62 Đông Bắc 14,5 20% 125 815,49
23 36 47,62 Đông Bắc 14,5 20% 125 815,49
29 36 47,62 Đông Bắc 14 20% 125 791,68
33 36 47,62 Đông Bắc 14 20% 120 786,68
38 36 47,62 Đông Bắc 13,5 20% 90 732,87
39 36 47,62 Đông Bắc 13,5 20% 95 737,87
4 38 45,84 Tây Nam 15 20% 80 767,60
5 38 45,84 Tây Nam 15,5 20% 110 820,52
7 38 45,84 Tây Nam 15,5 20% 90 800,52
8 38 45,84 Tây Nam 15,5 20% 95 805,52
10 38 45,84 Tây Nam 15,5 20% 120 830,52
11 38 45,84 Tây Nam 15,5 20% 120 830,52
14 38 45,84 Tây Nam 15,5 20% 105 815,52
16 38 45,84 Tây Nam 15,5 20% 85 795,52
17 38 45,84 Tây Nam 15 20% 85 772,60
19 38 45,84 Tây Nam 15 20% 85 772,60
20 38 45,84 Tây Nam 15 20% 85 772,60
22 38 45,84 Tây Nam 14,5 20% 125 789,68
25 38 45,84 Tây Nam 14,5 20% 120 784,68
28 38 45,84 Tây Nam 14,5 20% 100 764,68
31 38 45,84 Tây Nam 14 20% 95 736,76
34 38 45,84 Tây Nam 14 20% 100 741,76
38 38 45,84 Tây Nam 13,5 20% 79 697,84
39 38 45,84 Tây Nam 13,5 20% 75 693,84
9 16 45,48 Tây Nam 15,5 20% 125 829,94
10 16 45,48 Tây Nam 15,5 20% 130 834,94
14 16 45,48 Tây Nam 15,5 20% 130 834,94
19 16 45,48 Tây Nam 15 20% 140 822,20
22 16 45,48 Tây Nam 14,5 20% 145 804,46
24 16 45,48 Tây Nam 14,5 20% 130 789,46
26 16 45,48 Tây Nam 14,5 20% 120 779,46
27 16 45,48 Tây Nam 14,5 20% 125 784,46
29 16 45,48 Tây Nam 14,5 20% 130 789,46
37 16 45,48 Tây Nam 13,5 20% 120 733,98
3 18 45,48 Đông Bắc 15 20% 120 802,20
6 18 45,48 Đông Bắc 15,5 20% 120 824,94
9 18 45,48 Đông Bắc 15,5 20% 120 824,94
10 18 45,48 Đông Bắc 15,5 20% 130 834,94
14 18 45,48 Đông Bắc 15,5 20% 130 834,94
16 18 45,48 Đông Bắc 15,5 20% 130 834,94
22 18 45,48 Đông Bắc 14,5 20% 145 804,46
23 18 45,48 Đông Bắc 14,5 20% 125 784,46
24 18 45,48 Đông Bắc 14,5 20% 130 789,46
25 18 45,48 Đông Bắc 14,5 20% 125 784,46
27 18 45,48 Đông Bắc 14,5 20% 130 789,46
28 18 45,48 Đông Bắc 14,5 20% 125 784,46
31 18 45,48 Đông Bắc 14 20% 130 766,72
32 18 45,48 Đông Bắc 14 20% 130 766,72
37 18 45,48 Đông Bắc 13,5 20% 120 733,98
39 18 45,48 Đông Bắc 13,5 20% 110 723,98
kiot 41 38,45 Đông Bắc 30,3 20% 1.6 2.765,04

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 67890
Lượng truy cập: 53844428
ĐẦU TRANG